Trefn cwynion

Rydym yn argymell eich bod yn gwneud eich cwynion yn hysbys i ni yn gyntaf trwy e-bostio at . Os na fydd hyn yn arwain at ddatrysiad, mae'n bosibl cofrestru'ch anghydfod ar gyfer cyfryngu trwy Stichting WebwinkelKeur. O 15 Chwefror 2016 mae hefyd yn bosibl i ddefnyddwyr yn yr UE riportio cwynion trwy blatfform ODR y Comisiwn Ewropeaidd. Gellir gweld y platfform ODR hwn yn http://ec.europa.eu/odr. Os nad yw'ch cwyn yn cael ei phrosesu yn rhywle arall eto, mae croeso i chi ffeilio'ch cwyn trwy blatfform yr Undeb Ewropeaidd.